Make your own free website on Tripod.com

TRANG NHAC 21

Home
Shape Of My Heart
Je Me Suis Souvent Demande - Anthony Richard
J'espere - P.Q.Anh +MarcLavoine
Evening Payers
La Maison où J'ai grandi
J'aurais voulu
Love Me Tender
Chevrefeuille
Peaceful Night
L'aventura - Juie - Loi Viet
Tout L'amour
Amapola
Besame Mucho - Connie Francis
La Nuit d'Espagne
The Falling Leaves
Woman In Love
Partis Avant D'avoir Tout Dit
Life Is Blue
Yesturday
Donna Donna
TRO VE TRANG CHINH

Evening Prayers

machuong.jpg

Japanese Temple at Oahu, Hawaii

japanesetemple.jpg

Tiếng Chuông Chùa

 

Tiếng chuông ai đánh ngân vang

Trên chùa triền núi Hawaii đảo hiền

Nhàn du ghé tạt viếng chùa

Thong dong răo bước qua cầu bắt ngang

Tháp chuông bên trái đi vào

Ao hồ cá lội bao quanh sân chùa

Mặt sau núi đá thật xanh

Đỉnh cao đỉnh thấp may mù phủ quanh

Từ từ đi đến dây chuông

Giựt lần thứ nhứt nguyện cầu mẹ cha

Thoát cơn bệnh tật tai qua

Giựt thêm lần nữa nguyện cầu các con

Thương nhau, yêu mẹ, kính cha

Sống vui hạnh phúc, cháu ngoan học hành

Giựt thêm tiếng cuối cho chồng

Mau mau hồi phục an lành đứng đi

Ba lần chuông đổ ngân nga

Vang rềnh rừng núi, mong vang tận trời !

Thấu cho tâm nguyện khấn cầu

Cứu cho thoát khỏi, xế chiều thảnh thơi .

 

TN (Làm tại Hawaii, May/2002)